Konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019”

W dniu 14 lutego 2019 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze została zorganizowana konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019r. i nie tylko…”. Spotkanie zorganizował  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze pod patronatem Starosty Kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa. Konferencja adresowana była w szczególności do pracodawców, a jej celem było przekazanie uczestnikom informacji na temat możliwości uzyskania szerokiego wsparcia ze środków KFS w celu podniesienia kwalifikacji pracowników i aktywizacji osób bezrobotnych. Podczas spotkania omówione zostały m.in. procedury pozyskania środków, kwestie wypełniania wniosków oraz najczęstsze problemy w aplikowaniu o środki z KFS. … Czytaj dalej Konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019”