Konferencja

Dziś Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kwiat lnu zorganizował w Czarnym Borze konferencję podsumowującą efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania Leader Program PROW.

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991 r. i stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.

LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.

Na dzisiejszej konferencji zostały podsumowane działania Leader w latach 2007-2013. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich samorządów wchodzących w skład LGD Kwiat Lnu, członkowie zarządu, rady i członkowie stowarzyszenia, a także beneficjenci, którzy korzystali z pomocy programu PROW.

Po wystąpieniu Pawła Czyszczonia, Dyrektora Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nastąpiła prezentacja efektów wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Następnie grupa realizatorów zaprezentowała przykłady zrealizowanych projektów. Po wręczeniu podziękowań odbył się występ artystyczny i poczęstunek.

Stowarzyszenie Brama Czadrowska również było zaproszone na konferencję i wzięło w niej udział.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment