Komunikat w sprawie zakazu korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia zwierząt wodą pochodzącą z Odry i jej dopływów.

Dotyczy to rolników utrzymujących zwierzęta, w tym zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

Treść pisma tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment