Komunikat Starostwa Powiatowego

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 11.10.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie nr 49/2018 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 11.10.2018 r.)Share

Zobacz inne

Leave a Comment