Komunikat MOPS w Kamiennej Górze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, w związku z okresem zimowym, prosi o zwracanie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu i inne wymagające opieki.

Okres zimowy i znaczny spadek temperatur jest to szczególna pora roku, kiedy osoby potrzebujące wsparcia narażone są na bezpośrednie zagrożenie życia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.

Prosimy o zgłaszanie sygnałów o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu do służb.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

od poniedziałku do piątku:

tel. 075-646-66-77 od godziny 7:30 do 15:30, tel. 112 lub 47 873 62 00 – całodobowo

To od naszej wrażliwości zależy ich zdrowie i życie.

Czasem jeden telefon pozwoli na czas przyjść z pomocą i wesprzeć osoby potrzebujące w przetrwaniu trudnego okresu zimowego.

Share

Zobacz inne