Komunikat GOPS – Żywność dla mieszkańców gminy Marciszów

Wydawanie żywności – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie informuje, że żywność dla mieszkańców gminy Marciszów zakwalifikowanych w ramach wytycznych POPŻ, będzie wydawana  w  dniu 4 lutego 2021 roku.

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana w budynku Urzędu Gminy Marciszów w godz 12.00-14.00, po uprzednim podpisaniu niezbędnych dokumentów w GOPS.

Z uwagi na na rozwijającą się pandemię i możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz  posiadanie maseczki.

Przypominamy -Kto może skorzystać z pomocy w ramach POPŻ?

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej:

– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym osoby które chciałyby skorzystać z pomocy, a nie zostały jeszcze zakwalifikowane do programu proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy  z Ośrodkiem.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 75 74 10 652 lub mailowo: gops@marciszow.pl.

Share

Zobacz również

Leave a Reply