Komunikat Gminy Kamienna Góra w sprawie wody

Zmiana taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamienna Góra

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamienna Góra informujemy, że 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.2180).
W wyniku nowelizacji ustawy kompetencje samorządów w zakresie zatwierdzania taryf zostały przekazane powołanemu przez rząd regulatorowi, czyli dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej wodypolskie.bip.gov.pl (zakładka: Taryfy – RZGW Wrocław) oraz na stronach internetowych bip.gminakamiennagora.pl (zakładka: Ogłoszenia i obwieszczenia) i gminakamiennagora.pl (zakładka: Co, gdzie i jak załatwić – Wodociągi i kanalizacja) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamienna Góra została opublikowana i udostępniona do wglądu decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.153.2018.JW wraz z załącznikiem, zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamienna Góra (z wyłączeniem wsi Dębrznik i części wsi Ptaszków obsługiwanych przez WPWiK).

Taryfy te weszły w życie z dniem 13 czerwca 2018 r. i będą obowiązywać przez 3 lata. Stosownie do zawartych w decyzji zapisów, w okresie pierwszego roku jej obowiązywania cena 1m3 wody wynosi 4,25 zł netto (4,59 zł brutto), cena 1m3 ścieków to 7,08 zł netto (7,65 zł brutto), a wysokość opłaty abonamentowej 6,23 zł netto (6,73 zł brutto).

Ceny wody dla mieszkańców wsi Dębrznik i części wsi Ptaszków podane zostaną do publicznej wiadomości po opublikowaniu na stronie internetowej PGW Wody Polskie stosownej decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.Share

Zobacz inne

Leave a Comment