Kolejny projekt powiatu kamiennogórskiego z dofinansowaniem

Miło nam poinformować, że projekt powiatu kamiennogórskiego pn. “OkrzeszynClimb” uzyskał największą liczbę punktów i tym samym otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Toyoty.

Dzięki tym środkom kolejne rejony w powiecie kamiennogórskim zostaną zagospodarowane pod wspinaczkę skałkową.

Wartość projektu: 32 670,00 zł
Dotacja: 25 000,00 zł

Okres realizacji: 13 kwietnia – 31 października 2023 roku.

Celem głównym projektu jest promocja zdrowego stylu życia w zgodzie z naturą poprzez rozwój i rozbudowę infrastruktury wspinaczkowej oraz pogłębienie współpracy lokalnej społeczności na rzecz rozwoju aktywnej turystyki wspinaczkowej.

Projekt zakłada:

utworzenie 12 dróg wspinaczkowych poprzez oczyszczenie skał, zaprojektowanie dróg wraz z wyznaczeniem lokalizacji punktów asekuracyjnych, a następnie instalację na skałach wklejanych punktów asekuracyjnych wraz ze stanowiskami zjazdowymi;
zagospodarowanie terenu wokół skał (tj. wyrównanie terenu, montaż czterech drewnianych ław);
montaż tablicy informacyjnej z regulaminem, skałoplanami oraz informacją o otaczającym środowisku;
zorganizowanie lekcji ekologii w terenie oraz pokazu wspinaczkowego połączonych ze wspólnym piknikiem.

Share

Zobacz inne