Kolejny obiekt sakralny do renowacji

Trwają przygotowania do renowacji kolejnego obiektu sakralnego w naszym regionie. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu. Już niebawem ruszy renowacja kapliczki znajdującej się na terenie miejscowości Czadrów. Kapliczka została postawiona na miejscu śmierci ofiar epidemii (niedaleko DCR-u). Źródła podają, że epidemii ospy natomiast z zachowanego w języku niemieckim napisu na postumencie możemy tłumaczyć, że „Tu w poświęconej ziemi spoczywają od 1832 roku zmarli bracia i siostry na azjatycką Cholerę. Oczekują na zmartwychwstanie. Pokój ich duszy”.

Oryginalny tekst „Hier in geweihter Erde erwarten unsere im Jahre 1832 an der asiatischen Cholera verstorben Mitbrüder und Schwestern den frohen Morgen der Auferstehung”.

W miejscowości Czadrów będzie to trzeci obiekt sakralny poddany renowacji. Przypominamy, że jako pierwszy został odrestaurowany krzyż przydrożny zlokalizowany przy drodze głównej biegnącej przez Czadrów. Proces renowacji był prezentowany na naszym portalu tutaj.

Drugim obiektem sakralnym poddanym renowacji była figura świętego Jana Nepomucena. Obiekt znajdował się na skarpie rzeki Zadrny, przy drodze wjazdowej na fermę drobiu. Cały proces renowacji był prezentowany na naszym portalu w tagach nepomucen i na specjalnie utworzonej stronie internetowej pod adresem czadrowskinepomuk.wordpress.com.

Trzecim obiektem poddanym renowacji będzie czadrowska kapliczka. Oczywiście cały proces renowacji będzie prezentowany na naszym portalu. Niebawem więcej szczegółów.

Zobacz inne

Leave a Comment