Kolejny krok do budowy budynku wielorodzinnego w Czadrowie

Na wczorajszej (środa, 26 maja) XXXI Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Kamienna Góra o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego.

Przypominamy, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Kamienna Góra, które odbyło się 13 maja br. radni spotkali się z prezesem TBS-u Władysławem Niemasem i wyrazili zgodę na współpracę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego, które zrealizuje budowę budynku komunalnego na terenie miejscowości Czadrów (gm. Kamienna Góra), o czym informowaliśmy tutaj.

Wstępnie zakładano budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 18 lokalami i kosztem inwestycji ponad 5 mln zł (bez wartości gruntu). Po przeprowadzonej analizie przewiduje się budowę 20 lokali mieszkalnych na poziomie parteru, I, II i III piętra obiektu oraz 10 miejsc postojowych w wielostanowiskowym garażu.

Planowany koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego, bez wartości gruntu wyniesie około 6 400 000 zł. Środki własne to 3 820 000 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa to 640 000 zł, co stanowi 10% łącznych planowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, środki z budżetu gminy to 600 000 zł, finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat to 1 670 000 zł, partycypacje przyszłych najemców to 910 000 zł. Preferencyjny kredyt z BGK z programu rządowego (finansowanie zwrotne) to 2 650 000 zł.

Przy tak planowanym modelu finansowania inwestycji możliwym stanie się zastosowanie niższych niż maksymalne przewidziane w ustawie progi partycypacji najemców lokali mieszkalnych, co wpłynie pozytywnie na dostępność mieszkań dla mieszkańców gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz również

Leave a Reply