Kolejne wielkie inwestycje w Czadrowie?

W sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w miejscowości Czadrów (gm. Kamienna Góra) odbyło się spotkanie z udziałem wójta Patryka Strausa, sołtys, przedstawicieli rady sołeckiej, radnego gminy Kamienna Góra oraz prezes Stowarzyszenia Brama Czadrowska. Spotkanie dotyczyło pozyskania środków na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z końcem roku 2020 premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker na wspólnej konferencji prasowej przekazali, że do gmin, w których niegdyś funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y), rząd planuje w sumie przekazać 250 milionów zł. Nabór wniosków ruszył już w styczniu br. i jest bardzo krótki ponieważ potrwa do 12 lutego br. Gmina, która kwalifikuje się do udziału w rządowym programie może złożyć maksymalnie trzy wnioski o wsparcie inwestycji o wartości od 50 tys. zł do aż 5 mln zł.

Przypominamy, że w latach 80. w miejscowości Czadrów znajdowało się kilkadziesiąt gospodarstw rolnych oraz siedziba dużego kombinatu PGR, który w samym Czadrowie posiadał fermę bydła. Dzięki temu sołectwo kwalifikuje się do udziału w nowym programie rządowym, co daje szansę na zrealizowanie w Czadrowie kolejnych dużych inwestycji.

Spotkanie w Inkubatorze Przedsiębiorczości miało na celu wspólne ustalenie inwestycji, które najbardziej przysłużą się lokalnej społeczności. Ostatecznie zdecydowano wnioskować o środki finansowe na dwa zadania, w których znajdzie się modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia miejscowości z budową chodnika oraz rozbudowa budynku przy boisku o dodatkowe pomieszczenie pełniące funkcję świetlicy. Trzecie zadanie zostanie zrealizowane w miejscowości Pisarzowice.

Zanim wnioski trafią do wojewody, będą potrzebowały uzyskać opinię terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak w przypadku Czadrowa to tylko formalność, jak wspomnieliśmy w sołectwie miała miejsce siedziba dużego kombinatu PGR.

Na przestrzeni ostatnich lat w miejscowości Czadrów zrealizowano wiele inwestycji, wszystkie prezentowaliśmy na naszym portalu. Do tych dużych i kosztownych można zaliczyć:

-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości (adaptacja popadającej w ruinę byłej świetlicy wiejskiej),
-budowa ścieżki rowerowej Czadrów-Krzeszów na terenie nieczynnej linii kolejowej,
-generalny remont drogi powiatowej nr 3468 D (tzw. górny Czadrów).
-remont drogi powiatowej nr 3477 D (tzw. dolny Czadrów),
-budowa nowego mostu w ciągu drogi gminnej nr 114833 D (droga na fermę drobiu),
-budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 3468 D (tzw. górny Czadrów).

Wśród kolejnych zaplanowanych inwestycji znajduje się budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (zabezpieczono w budżecie środki na wykonanie dokumentacji projektowej), remont drogi powiatowej w tzw. dolnym Czadrowie (odcinek od boiska do Krzeszowa), budowa farmy fotowoltaicznej oraz wspominane inwestycje z funduszu rządowego dla gmin popegeerowskich.

Do tematu wrócimy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment