Kolejne umowy podpisane

Około 1,4 mln złotych trafi do Kamiennej Góry w ramach otrzymanych właśnie dotacji. W poniedziałek (25 września) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu burmistrz Krzysztof Świątek podpisał umowy na dofinansowanie dwóch zadań, które kamiennogórski samorząd realizować będzie w najbliższym czasie.

Umowy dotyczą projektu edukacyjnego: „Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” oraz inwestycyjnego: „Przebudowa miejskiego placu targowego wraz z budową budynku socjalnego w Kamiennej Górze.`
O obu projektach informowaliśmy już wcześniej. Przypomnijmy więc, że przyznana dotacja na projekt „Jutro zaczyna się dziś” wynosi 400 tys. zł. Jego celem jest podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Zespołu Szkół w Kamiennej Górze w zakresie języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informatyczno-komunikacyjnej, a także rozwój postaw kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Służyć temu będą działania rozszerzające ofertę edukacyjną, szkolenia dla nauczycieli i wyposażenie pracowni. Projekt będzie realizowany od września 2017 roku do czerwca 2019 roku. Działania skierowane do uczniów realizowane będą w formie zajęć pozalekcyjnych oraz projektów edukacyjnych z uwzględnieniem zasad zachowania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w komputery przenośne z oprogramowaniem, projektory i tablice interaktywne.

Całkowity koszt remontu targowiska miejskiego wyniesie niemal 1,6 mln zł. Otrzymana dotacja wynosi niecały milion. Pozostałe 600 tys. pokryte zostanie ze środków budżetowych. Za te środki wykonane zostaną wszelkie niezbędne prace ziemne – odwodnienie, instalacje, przyłącza. Część powierzchni handlowych zostanie zadaszona. Powstanie też budynek handlowy oraz socjalny z toaletami. Wybudowany zostanie mur oporowy, a całość otoczona będzie ogrodzeniem. Wjazd i wejście odbywać będą się przez nowe bramy, a na wyższy poziom poprowadzą nowe schody. Nawierzchnia całego targowiska przykryta zostanie płytami betonowymi.Share

Zobacz inne

Leave a Comment