Kolejne środki dla Kamiennej Góry

Ponad 400 tys. zł trafi do Kamiennej Góry. To już kolejna w tym roku dotacja przyznana dla miasta w ramach w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Beneficjentem tych środków będą tym razem kamiennogórskie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Zespół Szkół przy ul. Lubawskiej.

Wsparcie przyznane zostało na złożony przez Miasto wniosek pod nazwą „Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”. Projekt zrealizowany zostanie dwutorowo. Pierwszy etap obejmuje doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania, a także kształcenie młodzieży w przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) oraz języków obcych. Drugi etap to wyposażenie uczniów i nauczycieli w sprzęt informatyczny. W tym celu zakupionych zostanie 24 laptopy, 4 tablice multimedialne oraz 2 rzutniki.

Całkowita wartość projektu wyniosła 430 tys. zł. Brakującą kwotę Miasto dołoży z własnego budżetu.Share

Zobacz inne

Leave a Comment