Kolejne spotkanie w sprawie remontu dworca PKP w Kamiennej Górze

W dniu 28 lutego 2020 roku w Kamiennej Górze doszło do kolejnego ważnego spotkania dotyczącego m.in. remontu budynku dworca PKP. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu działaczy kolejowych, Macieja Mikołajczaka i Krzysztofa Kociołka, którzy od wielu lat walczą o kolej w regionie i „zasypują” pismami Polskie Koleje Państwowe S.A. Na spotkanie działaczy zaprosił i przyjechał z Warszawy Przemysław Babczyński – Dyrektor i Pełnomocnik Zarządu PKP S.A. ds. Obrotu i Zarządzania Nieruchomościami, któremu towarzyszyła Kamila Wieczysta – Zastępca dyrektora w PKP S.A. ds. Obrotu Nieruchomościami.

Podczas spotkania zostały omówione sprawy, takie jak: budynek dworca kolejowego w Kamiennej Górze, udostępnienie toalet na stacji kolejowej w Sędzisławiu oraz tory i grunty należące do spółki PKP S.A. w Lubawce.

Działacze kolejowi zwrócili uwagę na niewykonywanie nakazów Konserwatora Zabytków, jakie ciążą na budynku dworca. Przypominamy, że Konserwator Zabytków nakazem z dnia 1 października 2018 roku nakazał wykonać izolację pionową wraz z odwodnieniem i drenażem budynku dworca, remont portyku balkonowego (wzmocnienie jego konstrukcji i wymiana zwietrzałych cegieł), wykonać remont wnętrza budynku (wzmocnienie stropu w korytarzu, usunięcie spękań i zawilgoceń ścian, nałożenie nowych tynków i pomalowanie ścian). Omówiono również problematykę prac zabezpieczających budynek, aby nie stanowił on zagrożenia dla otoczenia i co najważniejsze wyznaczenie terminu prac projektowych oraz budowlanych związanych z generalnym remontem.

W odpowiedzi można było usłyszeć, że część prac w postaci izolacji pionowej wraz z odwodnieniem została wykonana. Przemysław Babczyński przekonywał działaczy kolejowych, że kamiennogórski dworzec ma szansę znaleźć się w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2021-2027. Tylko ta możliwość pozwoli, aby PKP S.A. we własnym zakresie dokonało generalnego remontu tego zabytkowego budynku.

Przypominamy, że równocześnie trwają rozmowy z PKP prowadzone przez burmistrza Janusza Chodasewicza. Z nieoficjalnych informacji wynika, że są szanse na wyremontowanie obiektu z innych źródeł finansowania niż budżet PKP S.A. Wszystko wyjaśni się niebawem.

Do sprawy będziemy wracać.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment