Kolejne rządowe wsparcie na rozwój infrastruktury drogowej

Dziś (czwartek, 14 lipca) rozstrzygnięta została trzecia edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR). Rząd przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu.

Powiat Kamiennogórski otrzyma 4,94 mln zł.

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na których obszarze funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wartość dofinansowania, o które można było wnioskować w tej edycji, wynosił maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji.

Nabór wniosków rozpoczął się 28 grudnia 2021 r. i trwał do 11 marca 2022 r.

W trzeciej edycji programu do powiatu kamiennogórskiego trafią środki na:

– Powiat kamiennogórski – 2 940 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3463D w obrębie Lipienica;
– Gmina Kamienna Góra – 2 000 000 zł na rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na obszarze gminy Kamienna Góra.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Zobacz inne

Leave a Comment