Kolejne promesy dla Powiatu Kamiennogórskiego

W dniu 4 września br. w Starostwie Powiatowym w Legnicy Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył Staroście Kamiennogórskiemu Jarosławowi Gęborysowi promesy na remonty dróg w powiecie kamiennogórskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie w kwocie 1 555 055,00 zł zostało przyznane na remont drogi w miejscowości Stara Białka na długości 2 180 m, z kolei  295 185,00 zł na remont drogi Pustelnik – Gostków w km 2+500 – 3+341 (brakujący odcinek w lesie).

W dniu 11 września br. zostanie przekazany Wykonawcy plac budowy  w Starej Białce. Roboty potrwają do końca listopada. W tym terminie należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Na remont drogi w Pustelnik-Gostków został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 19 września.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz