Kolejne laptopy przekazano do ZS-P w Marciszowie

W dniu 25 sierpnia 2020 roku odbyło się oficjalne przekazanie 25 laptopów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.  Laptopy na ręce dyrektor ZS-P przekazał wójt Wiesław Cepielik.

Przypominamy, że Gmina Marciszów zakupiła urządzenia dzięki rządowemu programowi pn. “Zdalna Szkoła+”. Kwota przyznanego grantu wyniosła 55 tys. zł. Wniosek dot. zakupu 20 laptopów, 13 dla nauczyli i 7 dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Procedurę związaną z wyborem oferenta, który dostarczył zakupiony sprzęt do Urzędu Gminy Marciszów zakończono w lipcu br. Dzięki zaoszczędzonym środkom zwiększono zakup laptopów o kolejne 5 sztuk. Laptopy posiadają dodatkowe wyposażenie w postaci torby, słuchawek i myszki.

Wcześniej Gmina Marciszów zrealizowała projekt grantowy pn. “Zdalna Szkoła”, dzięki któremu do uczniów, którzy nie posiadali lub mieli ograniczony dostęp do sprzętu umożliwiającego im realizację obowiązku szkolnego w formie lekcji zdalnych trafiło 21 laptopów, o czym informowaliśmy tutaj.

Łącznie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie trafiło 46 laptopów. 21 sztuk z programu „Zdalna Szkoła” oraz 25 sztuk dzięki programowi „Zdalna Szkoła+”.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment