Kolejne inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów

Ruszają kolejne inwestycje drogowe na terenie gminy Marciszów. Przebudowane zostaną dwie drogi w Ciechanowicach, droga w Domanowie i w Pustelniku.

Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach (dz. nr 286, do budynku nr 108) będzie przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 135 m. Wartość zadania to 222 275,76 zł.

Przedmiotem robót budowlanych drogi gminnej w Ciechanowicach dz. nr 691 będzie przebudowa istniejącej nawierzchni o długości ponad 203 m. Wartość zadania to 327 668,93 zł.

Przedmiotem robót budowlanych drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domanowie dz. nr 270 będzie przebudowa istniejącej konstrukcji. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka drogi wewnętrznej projektowanej do przebudowy wynosi ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł.

– Umowy na przebudowy dróg gminnych z wykonawcami są podpisane, a zakończenie prac przewidziane jest na koniec listopada 2022 roku – mówi wójt Wiesław Cepielik.

Więcej informacji z gminy Marciszów tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment