Kolejne dotacje dla gminy Kamienna Góra i gminy Marciszów

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął dziś jednogłośnie uchwałę przekazującą 5 milionów złotych na ochronę zabytków. Pieniądze będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie całego regionu.

Wśród beneficjentów dotacji znaleźli się m.in.:

Gmina Kamienna Góra

  • Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie z dotacją w wysokości 10 000 zł na kontynuację konserwacji i renowacji barokowego obrazu “Święty Benedykt” z klasztoru ss. Benedyktynek – etap III (konserwacja techniczna i estetyczna obrazu) oraz 20 000 zł na kontynuację konserwacji kolekcji barokowych obrazów – etap IV (konserwacja obrazów).
  • II etap konserwacji technicznej oraz konserwacja estetyczna wielkogabarytowego, barokowego obrazu olejnego autorstwa J.W. Neunhertza scena nr 8: “Rozbudowa o cytadelę Millo” w Letnim Pawilonie Opata w Krzeszowie-Betlejem. Dotacja 20 000 zł.

Gmina Marciszów

  • Wykonanie renowacji desek stropowych tzw. stropu “niebieskiego” w Pałacu Ciechanowice. Dotacja 10 000 zł.
  • Wykonanie renowacji desek stropowych tzw. stropu “żółtego” w Pałacu Ciechanowice. Dotacja 10 000 zł.
  • Kościół pw. św. Augustyna w Ciechanowicach: prace konserwatorskie – badania stratygraficzne. Dotacja 20 000 zł.

Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nabór wniosków trwał od 15 do 28 czerwca. W tym czasie złożono ich 308 na łączną kwotę oczekiwanych dotacji przekraczającą 39 miliony złotych. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków, a dofinansowanie trafi ostatecznie do 93 wnioskodawców.

O dotacje mogły ubiegać się osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

– Zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Z dumą pokazujemy odwiedzającym nas gościom liczne zamki, pałace, muzea i inne historyczne miejsca. Dzięki naszemu programowi będziemy mogli jeszcze długo cieszyć się pięknem miejsc, które są wizytówką naszego regionu – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Share

Zobacz również

Leave a Reply