Kolejne 2 osoby, niestosujące się do zasad kwarantanny otrzymały kary pieniężne

Większość osób, które w powiecie kamiennogórskim zostały objęte kwarantanną, stosuje się do jej zasad. Niestety zdarzają się też przypadki osób, które świadomie je łamią.

Na kolejne 2 osoby, niestosujące się do zasad kwarantanny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze nałożył kary pieniężne w kwocie po 5000 zł.

Przypominamy, że za nieprzestrzeganie przez osobę podejrzaną o chorobę odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją, kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny do 500 zł (art. 116 KW). Ponadto policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 30 000 zł.

Codzienne sprawdzenia i kontakt telefoniczny z osobami odbywającymi kwarantannę, mają na celu nie tylko sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Policjanci podczas rozmów ustalają także, czy takiej osobie czegoś nie potrzeba. Wszystkie tego typu sygnały policjanci przekazują do służb miejskich, które organizują pomoc. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży – nie przestrzegając jej zasad mogą się w sposób pośredni przyczynić nawet do czyjejś śmierci.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment