Koła łowieckie przygotowują się na ASF

Członkowie lokalnego koła łowieckiego odbyli szkolenie weterynaryjne, na którym przekazane zostały istotne informacje o bioasekuracji i rodzaju dokumentacji, którą myśliwy ma przygotować oraz sposobach utylizacji odpadów zwierzęcych. Myśliwym przekazano środki dezynfekujące, worki foliowe na patrochy, znaczniki i instrukcje postępowania z ważnymi telefonami służb weterynaryjnych.

Przypominamy, że na terenie województwa dolnośląskiego stwierdzono już przypadki znalezienia martwych dzików na skutek afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obowiązek zgłaszania przypadków napotkania martwych dzików należy zgłaszać do administracji rządowej i samorządowej (nadleśnictwa, park narodowy, gminy, starostwo powiatowe), powiatowego inspektoratu  weterynarii lub na policję celem wdrożenia procedur zwalczania zagrożenia wirusem ASF.

Film instruktażowy dla leśników i myśliwych ukazujący postępowanie prewencyjne w przypadku ASF udostępniły Lasy Państwowe.

https://youtu.be/a6K_FY_3JeI
Share

Zobacz inne

Leave a Comment