Kobiety w dolnośląskiej Policji

Na wszystkich szczeblach i w różnych komórkach organizacyjnych – od stanowisk wykonawczych do stanowisk kierowniczych – Panie w dolnośląskiej Policji wykonują wiele bardzo ważnych zadań. Pracują w służbie prewencyjnej, ruchu drogowego, kryminalnej, dochodzeniowo-śledczej i wspierającej działalność Policji. Jak same jednak podkreślają, służba w Policji jest wyzwaniem, ale daje też dużą satysfakcję. Dla wielu z nich jest to powołanie. Tak jak ich koledzy, muszą mieć silny charakter i dużą odporność na stres.

Początkowo panie pracowały w Policji na stanowiskach administracyjnych. Z czasem coraz więcej kobiet podejmowało pracę w służbie prewencyjnej, a obecnie można je spotkać we wszystkich pionach: kryminalnym, dochodzeniowo–śledczym, prewencji, ruchu drogowego i wspierającym działalność Policji. Dzisiaj kobiety uczestniczą m.in. w zabezpieczeniach imprez masowych, biorą udział w konwojach, pracują przy skomplikowanych śledztwach, wykonują oględziny na miejscach zdarzeń, patrolują ulice, są też przewodnikami psów służbowych. Świetnie radzą sobie na etatach dzielnicowych i jako specjaliści do spraw nieletnich oraz prewencji kryminalnej. Ich pomoc jest nieoceniona przy rozmowach na przykład z ofiarami przemocy czy gwałtów.

Policjantka zatrzymująca pojazd do kontroli drogowej, patrolująca ulice, zatrzymująca groźnych przestępców, udzielająca niezbędnej pomocy ofiarom zdarzeń, to w dzisiejszych czasach widok powszechny. W każdym przypadku, czy to przy naborze do służby, czy też podczas przydzielania do konkretnych zadań służbowych, ważne są indywidualne predyspozycje, o których nie zawsze decyduje płeć.

O tym, czy kobiety zajmują stanowiska wykonawcze, czy kierownicze decydują głównie kwestie charakteru, predyspozycje oraz wiedza. Są one niejednokrotnie komendantami, naczelnikami i kierownikami ogniw. Z jednej strony są stanowcze, z drugiej wrażliwe na każdą krzywdę innej osoby. Cenione są za dokładność, obowiązkowość, rzetelność i zaangażowanie. Codzienną służbę doskonale godzą z życiem prywatnym – rolą żony i matki. Dla wielu z pań zawód policjanta jest spełnieniem marzeń.

Należy też wspomnieć o paniach pracujących na etatach cywilnych. Znajdziemy je głównie na stanowiskach administracyjno-biurowych. To one m. in. dbają o właściwy obieg dokumentacji, wyposażenie jednostek oraz funkcjonariuszy, zajmują się kwestiami finansowymi i kadrowymi. Choć nie widujemy ich na zewnątrz, to bez ich pracy właściwe funkcjonowanie jednostki policji i odpowiednia realizacja zadań nie byłyby możliwe.

W dolnośląskiej Policji pracuje łącznie 2530 kobiet, z czego 1257 to policjantki, a ponad 1273 pań pracuje na stanowiskach cywilnych.

Sekcja Prasowa
KWP we Wrocławiu

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz również

Leave a Reply