Klasa mundurowa z Kamiennej Góry z wizytą w BBN

W czwartek, 5 grudnia 2019 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29. Pułku Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie). Z młodzieżą spotkał się gen. dyw. Andrzej Reudowicz dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN.

Głównym celem wizyty było przedstawienie roli Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz zasad funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przed pobytem w Biurze, uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki, poznając jego historię. Po wizycie w BBN młodzież odwiedziła Dowództwo Garnizonu Warszawa, poznając jego rolę i zadania, a następnie Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Było to już 42. spotkanie organizowane dla uczniów ze szkół, w których działają klasy mundurowe. Biuro promuje w ten sposób bezpieczeństwo i postawy proobronne wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Jest to również forma docenienia Szkoły i wyróżnienia uczniów uczących się w klasach mundurowych.

Klasy mundurowe w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29. Pułku Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze prowadzi kształcenie w klasach mundurowych w ramach innowacji pedagogicznych od roku 2015. W chwili obecnej w klasach Technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk uczy się 153 uczniów na kierunkach z innowacjami: logistyka w wojskowości, logistyka w straży pożarnej, logistyka w ochronie życia i zdrowia, logistyka w ochronie granic.

Od września 2017 r. uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum z innowacją logistyka w wojskowości uczestniczą w Pilotażowym Programie MON „Wspierania Certyfikowanych Pionów Klas Mundurowych” (kolejno wszystkie trzy edycje programu). Zajęcia z Edukacji Wojskowej wg Programu MON realizowane są z instruktorami z 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Program stwarza możliwość uzyskania zaświadczenia umożliwiającego odbycie skróconej służby przygotowawczej, a dla aplikujących na wyższe uczelnie wojskowe – uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

W obecnym roku szkolnym w/w programie uczestniczy 42 uczniów z klas trzeciej i czwartej. Uczniowie wszystkich kas mundurowych realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne, zarówno w szkole jak również na terenie wyspecjalizowanych ośrodków, podczas odbywających się dwa razy w roku szkolnym pięciodniowych obozów szkoleniowych.

W wyniku podpisanych porozumień Szkoła współpracuje również z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Stowarzyszeniem byłych Żołnierzy „Commando” w Bolesławcu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, Ośrodkiem Szkolenia Pożarniczego w Świebodzinie, Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze.

Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w wielu uroczystościach, świętach kościelnych i narodowych o charakterze lokalnym, powiatowym i wojewódzkim, m.in.: Marsz ulicami Kamiennej Góry z okazji Odzyskania Niepodległości, powiatowych obchodach „Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych”, uroczystościach z okazji przypadającego 1 września Dnia Weterana Walk o Niepodległość, w Nocy Podchorążych – uroczystości organizowanej przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Info/foto: bbn.gov.pl

Share

Zobacz inne

Leave a Comment