Kapitan Józef Sierociński mianowany na stopień majora

Minister Obrony Narodowej z dniem 19 marca 2021 roku mianował kpt. Józefa Sierocińskiego na stopień majora. Niestety z powodu pandemii koronawirusa dotychczas nie mogła się odbyć oficjalna uroczystość związana z pośmiertnym awansem kpt. Sierocińskiego. W galerii prezentujemy oficjalny dokument mianowania. Niebawem znajdująca się na Cmentarzu Komunalnym w Kamiennej Górze tablica nagrobna, na której widnieje napis Kapitan Wojska Polskiego Józef Sierociński zostanie odpowiednio skorygowana.

Przypominamy, że procedurę ws. kpt. Sierocińskiego o uhonorowanie tej postaci pośmiertnym mianowaniem na stopień majora rozpoczęto w ubiegłym roku, o czym informowaliśmy tutaj. Zachowując drogę służbową, wniosek złożono do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

Józef Sierociński urodził się 12 listopada 1891 r. w Łodzi. Na przełomie XIX i XX wieku wyemigrował z rodziną do USA. Gdy w Europie w 1914 r. rozpoczęła się I wojna światowa, całe osobiste życie podporządkował służbie dla niepodległości Ojczyzny. W ciągu kilku lat z szeregowego członka Związku Sokołów Polskich stał się jednym z czołowych działaczy tej patriotycznej organizacji w USA. Po ukończeniu w 1915 r. sokolich kursów wojskowych otrzymał awanse, najpierw na plutonowego, a następnie na starszego plutonowego. W 1916 r. jako podnaczelnik Okręgu I objął funkcję naczelnika tego okręgu. W grudniu 1916 r. znalazł się w grupie 23 najzdolniejszych sokołów, których potajemnie przewieziono do Kanady celem odbycia w przyspieszonym trybie kilkumiesięcznego kursu wojskowego w angielskiej szkole oficerskiej przy uniwersytecie w Toronto. Zajęcia odbywały się od stycznia do maja 1917 r. Józef Sierociński jako jeden z najlepszych absolwentów otrzymał awans bezpośrednio na stopień porucznika. Zmarł 2 stycznia 1955 r. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.

Postać mjr. Józefa Sierocińskiego jest coraz bardziej znana nie tylko lokalnej społeczności. Z końcem ubiegłego roku ukazała się 56-stronicowa publikacja na temat Józefa Sierocińskiego wydana przez Instytut Pamięci Narodowe, o czym informowaliśmy tutaj. Grób majora odwiedził w lipcu br. Piotr Rzewuski, szef Fundacji Inicjatyw Patriotycznych, działacz opozycji w PRL, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, o czym informowaliśmy tutaj.

Więcej informacji o Sierocińskim, którego można zaliczyć do panteonu polskich bohaterów narodowych, zamieszczamy w tagach sierociński.

Zdjęcie ze spotkania rodziny / siostrzeniec / majora Sierocińskiego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie, podczas odebranie dokumentu stanowiącego awans na stopień majora.
Share

Zobacz również

Leave a Reply