Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczęły zajęcia

Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczęły zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3. Dziś zjawiło się na nich jedynie sześcioro dzieci.

Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 w Kamiennej Górze od dziś organizują zajęcia dla dzieci z klas 1-3. Obowiązek szkolny realizuje w nich 429 uczniów. Lekcje na razie cieszą się znikomym zainteresowaniem. Deklaracje uczestnictwa dzieci w ubiegłym tygodniu złożyło tylko 23 rodziców, a dziś do szkoły przyszło zaledwie 6 osób (1 uczeń w SP – 1 i 5 uczniów w SP – 2). Uczniowie, którzy nie przychodzą do szkoły uczestniczą w zajęciach on-line.

Niska frekwencja utrzymuje się też w miejskim żłobku, który także od dziś wznowił zajęcia. Uczestniczy w nich zaledwie 7 wychowanków (deklaracje złożyło 33 rodziców).

Tłoku nie ma również w miejskich przedszkolach, które zajęcia wznowiły 18 maja. W przedszkolu nr 1 jest obecnie 21 dzieci. Do przedszkola nr 2 przychodzi jedynie dwoje dzieci. Ośmiu przedszkolaków uczestniczy w zajęciach w przedszkolu nr 3.

Zobacz inne

Leave a Comment