Kamiennogórskie organizacje pozarządowe z dofinansowaniem

Dwie organizacje pozarządowe z terenu Kamiennej Góry otrzymały dofinansowanie na swoją działalność.

Stowarzyszenie Dziewięćsił otrzymało dotację w kwocie 4 tys. zł na dofinansowanie zadania pt. „Wymiana niesprawnego sprzętu”.

Fundacja Nasz Świat otrzymała dotację w kwocie 7 tys. zł na dofinansowanie zadania pt. „Zakup interwencyjny”.

Uzyskane przez obie organizacje charytatywne wsparcie pochodziło z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i zostało przyznane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zobacz inne

Leave a Comment