Kamiennogórskie bociany podrosły i trenują naukę latania

Kamiennogórskie bociany podrosły i trenują naukę latania, by przygotować się do swojej pierwszej dalekiej zimowej wędrówki. Najczęściej młode bociany wylatują z gniazd w ostatniej dekadzie lipca i na początku sierpnia.

Kamiennogórska bociania rodzina nie mieści się już w gnieździe, więc rodzice zmuszeni są przesiadywać na pobliskich kominach.

Zobacz inne

Leave a Comment