Kamiennogórski Dom Loży zadaszony

Zakończono pierwszy etap prac remontowych zabytkowego Domu Loży w Kamiennej Górze. W środę, 29 grudnia konserwator zabytków dokonał odbioru wykonanych prac. Przypominamy, że w zakresie zleconych prac remontowych znajdował się remont pokrycia dachowego, konstrukcji więźby dachowej, przemurowanie kominów, wymiana belek konstrukcji stropu nad pierwszym piętrem i oczywiście usunięcie gruzu.

Postęp prac remontowych obiektu resursy kupieckiej prezentowaliśmy na naszym portalu tutaj.

Dzięki zaangażowaniu gminy Kamienna Góra obiekt już nie straszy swoim wyglądem. Przypominamy, że gmina pozyskała na remont obiektu dotację w wysokości 370 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rozstrzygniętego naboru wniosków z programu „Ochrona zabytków”. Otrzymane środki, uzupełnione wkładem własnym z budżetu gminy, pozwoliły sfinansować najpilniejsze prace popadającego w ruinę obiektu, który od października 2018 roku, w wyniku nabycia spadku po nieżyjącym właścicielu, stał się własnością gminy Kamienna Góra.

Inne inwestycje prowadzone na terenie powiatu kamiennogórskiego prezentujemy tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment