Kamiennogórska Policja zaprasza w swoje szeregi

Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze informuje, że nadal trwa nabór do służby w Policji.

Chętni mogą składać swoje aplikacje i poddać się procedurze naboru. W  Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w dni powszednie, w godz. od 08:00 do 14:00  osoby zainteresowane służbą w Policji będą mogli zapoznać się i spełnić wymagania procedury rekrutacyjnej.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający w pełni z praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
– mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
– wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
– tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
– uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
– uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

– prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

27 lutego 2020 r.
21 kwietnia 2020 r.
13 lipca 2020 r.
16 września 2020 r.
5 listopada 2020 r.
30 grudnia 2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ w

Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu Zespół Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 075 722 90 44 oraz na stronie internetowej KWP we Wrocławiu i KPP w Kamiennej Górze.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment