Kamienna Góra z systemem WRP

W Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyły się warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe systemu WRP skierowane do mieszkańców Kamiennej  Góry i okolic.

Przypominamy, że inicjatorem wprowadzenia systemu WRP w Kamiennej Górze był Przewodniczący Rady Miasta Janusz Jarosz, który pełni również funkcję pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, wspólnie z Fundacją Ludzie Jesieni. WRP (Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta) to opaski, które przechowują podstawowe dane pacjenta, w tym informacje o przyjmowanych lekach, uczuleniach, chorobach. Dzięki opaskom WRP, najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia są widoczne dla służb medycznych. Odczyt danych z czipa następuje metodą zbliżeniową, po dotknięciu urządzenia do tylnej ścianki współczesnego smartfona. Osoba potrzebująca pomocy, nieprzytomna, może być wstępnie zdiagnozowana już w momencie udzielania jej pomocy przez przypadkowego przechodnia. Wystarczy, jeśli poda on dyspozytorowi numer ID nadrukowany na opasce – a to zajmie kilka sekund.

Ideą systemu jest możliwość wsparcia niesienia pomocy przez Pogotowie Ratunkowe czy SOR-y ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują: seniorom, schorowanym, niepełnosprawnym czy niekontaktującym się z otoczeniem. Szybka pomoc ma na celu udostępnienie specjalnie wcześniej przygotowanych informacji o pacjencie już w momencie zgłoszenia wypadku na numer 112 lub 999.

System WRP skierowany jest między innymi do:
– osób przewlekle chorych, wymagających stałej opieki medycznej,
– osób zagrożonych nagłymi atakami leczonych u nich chorób, wywołującymi w efekcie stany zagrożenia zdrowia lub życia – schorzenia serca, padaczka, cukrzyca typ I, Alzheimer itd.
– osób z wszczepionymi implantami oraz stymulatorami,
– osób z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi.

Warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe odbędą się również 23 września o godzinie 16:30 w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. St. Staszica 11 w Kamiennej Górze.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment