Kamienna Góra włączyła się w kampanię “Biała wstążka”

W dniu 25 listopada 2019 roku ruszyła kampania „Biała Wstążka” organizowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy dla miasta Kamienna Góra oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze przy współpracy przedstawicieli podmiotów wchodzących w skład Miejskiego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która potrwa 16 dni, tj. do 10 grudnia 2019 roku.

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Celem kampanii  jest  rozpowszechnianie w mieście  idei „Białej Wstążki” poprzez wyrażenie: Stop przemocy wobec Kobiet. W tym okresie zachęcać będziemy wszystkich  mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest  symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

Główna akcja zaplanowana jest na 5 grudnia br. i będzie odbywała się na ulicach miasta. Młodzież szkolna będzie zachęcała mężczyzn do przyjęcia i noszenia białej wstążki manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Scenariusz wydarzenia obejmuje ponadto rozdawanie ulotek i przypinanie białych wstążek mężczyznom na kamiennogórskim rynku, przy centrum handlowym Kaufland oraz przy głównych ulicach miasta. Między 25 listopada i 10 grudnia w ramach przeprowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkami zespołu interdyscyplinarnego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment