Jubileuszowa edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się w Karpaczu

XXX jubileuszowa edycja Forum Ekonomicznego odbędzie się od 7 do 9 września w Karpaczu. Położona u podnóża Śnieżki gmina stanie się miejscem spotkań najważniejszych polityków, biznesmenów, liderów samorządowych, ludzi kultury i sztuki z kraju i ze świata.

Centrum konferencyjne tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu będzie mieścić się w Hotelu Gołębiewski, a także w pawilonach partnerów usytuowanych przed obiektem.

Przypominamy, że ubiegłoroczna edycja odbyła się również w Karpaczu. W sesji plenarnej udział wzięła m.in. Swiatłana Cichanouska – liderka opozycji białoruskiej. Reportaż dostępny na naszym portalu tutaj.

Forum Ekonomiczne to najważniejsza i największa w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodowa konferencja, której uczestnicy nie tylko dyskutują o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawiają konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Do 2019 roku Forum Ekonomiczne organizowano w Krynicy – Zdroju. Tegoroczna jubileuszowa XXX edycja to pierwszą z sześciu, które odbędą się na Dolnym Śląsku. 4 lutego pod deklaracją o współpracy przy przeprowadzeniu tego prestiżowego wydarzenia w Karpaczu podpisy złożyli organizator Forum – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich,  Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent miasta Wrocławia oraz Burmistrz gminy Karpacz.

Źródło: UMWD

Zobacz inne

Leave a Comment