Jubileusz dla kapliczek

Informujemy, iż informacja o przeprowadzonej renowacji krzyża przydrożnego w Czadrowie znalazła się również w wydaniu prasowym tygodnika RTI (21 lipiec 2016).

Dzięki uprzejmości RTI prezentujemy poniżej wspomniany artykuł. Dziękujemy.

Przypominamy, iż z inicjatywy Stowarzyszenia Brama Czadrowska uzyskano dofinansowanie w ramach konkursu ofert o pozyskanie dotacji dla organizacji pozarządowych z budżetu Gminy Kamienna Góra. Dzięki temu stowarzyszenie miało możliwość poddać renowacji krzyż przydrożny znajdujący się w pasie drogowym, który był w bardzo złym stanie technicznym.

Większość pomników historii znajdujących się w sołectwie Czadrów również wymaga remontu. Położone są jednak na terenach prywatnych, co znacznie utrudnia ich renowację.
Zachęcamy mieszkańców Czadrowa do zgłaszania swoich pomysłów, którymi obszarami lub obiektami naszego sołectwa powinno się zająć Stowarzyszenie Brama Czadrowska. Zgłoszenia można wysyłać na adres czadrow@onet.pl.

Cały proces renowacji dostępny w tagach renowacja krzyża.
Spis zrealizowanych zadań w Czadrowie dostępny tutaj.

79621

Share

Zobacz inne

Leave a Comment