Jest decyzja na realizację S3 od węzła Kamienna Góra do granicy państwa

Wojewoda Dolnośląski wydał dzisiaj decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka).

Decyzja umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy.

Odcinek S3 pomiędzy Kamienna Góra, a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj” przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (partner) na podstawie umowy zawartej 17 października 2018 r.

W ramach zadania wybudowana zostanie droga ekspresowa o przekroju 2×2 pasy ruchu, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje budowę:

– 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,
– 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
– 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

Źródło: GDDKiA

Więcej o inwestycji S3 tutaj.

 

Share

Zobacz również

Leave a Reply