Jerzy Kowalski odszedł na emeryturę

W sali Starostwa w Kamiennej Górze pożegnano uroczyście dziś (wtorek, 26 września) Jerzego Kowalskiego, nauczyciela i wicedyrektora ZSZiO w Kamiennej Górze, który po 40. latach pracy z końcem września przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Jerzy Kowalski otrzymał serdeczne podziękowania za długoletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą, za wielkie zaangażowanie w wykonywanie pracy zawodowej, za ofiarną pracę dla młodzieży oraz za troskę o dobre imię szkoły i działania na jej rzecz.

Share

Zobacz inne