Iwona Krawczyk pełnomocnikiem burmistrz Ewy Kocemby

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w otwartym naborze na stanowisko pracy Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. edukacji i młodzieży, wybrana została Iwona Krawczyk.

W uzasadnieniu o wynikach naboru czytamy:

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. edukacji i młodzieży.

Do zadań głównych Iwony Krawczyk, która stanowisko objęła dzisiaj (piątek, 1 lipca) należy:

– inicjowanie działań kierowanych do młodzieży z terenu gminy Lubawka,
– współdziałanie przy tworzeniu i realizacji miejskich programów dotyczących młodzieży,
– wsparcie działań realizowanych w zakresie promocji miasta Lubawka, jako miejsca atrakcyjnego dla młodych ludzi,
– współpraca z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami młodzieżowymi i samorządami uczniowskimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie dotyczącym rozwoju miasta Lubawka, jako miejsca przyjaznego dla młodzieży,
– współpraca z Wydziałem Rozwoju i Oświaty Urzędu Miasta Lubawka,
– reprezentowanie Burmistrza Miasta podczas wydarzeń organizowanych przez środowiska młodzieżowe lub skierowanych do młodych ludzi,
– przedstawianie Burmistrzowi Miasta Lubawka i Radzie Miejskiej inicjatyw zgłaszanych przez młodzież,
– organizowanie warsztatów i spotkań z młodzieżą.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment