IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z zakresu działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze.
 5. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2018.
 6. Podjęcie uchwał:
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/18 z dnia 28.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Krzeszów, dla działki nr 1013/15,
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Kamienna Góra na lata 2019 – 2022,
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 1. Sprawy różne.
Share

Zobacz inne

Leave a Comment