Internet w Czadrowie

Informujemy, iż na całej wybudowanej sieci DSS (Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa) świadczone są już usługi telekomunikacyjne, także teoretycznie można korzystać z zasobów sieci również w sołectwie Czadrowie.

Jak informowaliśmy w artykule z grudnia 2014 roku Operator Infrastruktury DSS wyłonił najlepszą ofertę spośród ofert złożonych w ramach postępowania pn. „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”. Koncesję otrzymała wrocławska firma Fondlar Sp. z o.o.

Operator Infrastruktury zarządza siecią szkieletową i dystrybucyjną tzn. nie świadczy bezpośrednio usług klientom końcowym, tylko Operatorom lokalnym, lub jednostkom samorządów terytorialnych które to podmioty mają możliwość podłączenia się do sieci DSS i doprowadzenia usług bezpośrednio do klientów.

Z informacji otrzymanej od Operatora DSS wiemy, że już istnieje możliwość korzystania z zasobów sieci, a kiedy skorzystają z sieci mieszkańcy Czadrowa zależy od operatorów lokalnych. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie są prowadzone uruchomienia i nie są planowane uruchomienia w naszym rejonie.

Na nasze zapytania Operator DSS stwierdził, iż również jemu zależy, aby sieć DSS była wykorzystywana w pełni do celów do jakich została przeznaczona. Dlatego małymi krokami stara się zachęcić operatorów do korzystania z jej zasobów z myślą o lokalnych mieszkańcach, w tym sołectwa Czadrów.

Będziemy informować o zachodzących zmianach w tej sprawie.

Więcej na ten temat internetu szerokopasmowego w tagach DSS.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment