Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie?

Jak informowaliśmy wcześniej, nauczycielka wychowania przedszkolnego prowadząca punkt przedszkolny w Czadrowie przy wsparciu Stowarzyszenia Brama Czadrowska podjęła inicjatywę stworzenia dzieciom piaskownicy na terenie świetlicy wiejskiej. Jak się okazało plany te muszą zostać odwleczone w czasie.

Jak ogólnie wiadomo dotychczas udało się wyremontować tyko cześć świetlicy wiejskiej, a remont pochłonął prawie 500 000 zł. Na prace remontowe czeka jeszcze piętro budynku i jego elewacja. Szacuje się, że koszt wspomnianych prac wraz z otoczeniem może wynieść kolejne 500 000 zł.
Z powodu braku funduszy kolejne prace remontowe nie zostały jeszcze rozpoczęte. Ponieważ świetlica została warunkowo dopuszczona do użytkowania przez Nadzór Budowlany, sprawa jej remontu musi zostać rozstrzygnięta w tym roku. Aby wyjść z tego impasu Wójt Patryk Straus już w grudniu ub.r. wpadł na pomysł utworzenia na piętrze inkubatora przedsiębiorczości. Nie wiemy jeszcze do jakiej grupy docelowej byłaby skierowana ta instytucja wsparcia utworzona w świetlicy, jednak jej utworzenie pozwoliłoby na ten cel pozyskać 100% środków unijnych.
Temat inkubatora przedsiębiorczości jest bardzo poważnie brany pod uwagę. Jego utworzenie pozwoli również rozbudować infrastrukturę wokół świetlicy wraz z budową parkingu. Przy takich planach budowa piaskownicy nie jest możliwa na tym etapie, która również wymaga atestów, odpowiednich zezwoleń i naniesienia na planie zagospodarowania przestrzennego.

Kibicujemy zatem wójtowi i urzędnikom gminy Kamienna Góra w pozytywnym zrealizowaniu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w świetlicy wiejskiej w Czadrowie i z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Informujemy również mieszkańców Czadrowa, iż na coraz bardziej zaawansowanym etapie są przygotowania do remontu drogi powiatowej biegnącej przez „dolny Czadrów”.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment