Inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie?

Jak informowaliśmy wcześniej, nauczycielka wychowania przedszkolnego prowadząca punkt przedszkolny w Czadrowie przy wsparciu Stowarzyszenia Brama Czadrowska podjęła inicjatywę stworzenia dzieciom piaskownicy na terenie świetlicy wiejskiej. Jak się okazało plany te muszą zostać odwleczone w czasie.

Jak ogólnie wiadomo dotychczas udało się wyremontować tyko cześć świetlicy wiejskiej, a remont pochłonął prawie 500 000 zł. Na prace remontowe czeka jeszcze piętro budynku i jego elewacja. Szacuje się, że koszt wspomnianych prac wraz z otoczeniem może wynieść kolejne 500 000 zł.
Z powodu braku funduszy kolejne prace remontowe nie zostały jeszcze rozpoczęte. Ponieważ świetlica została warunkowo dopuszczona do użytkowania przez Nadzór Budowlany, sprawa jej remontu musi zostać rozstrzygnięta w tym roku. Aby wyjść z tego impasu Wójt Patryk Straus już w grudniu ub.r. wpadł na pomysł utworzenia na piętrze inkubatora przedsiębiorczości. Nie wiemy jeszcze do jakiej grupy docelowej byłaby skierowana ta instytucja wsparcia utworzona w świetlicy, jednak jej utworzenie pozwoliłoby na ten cel pozyskać 100% środków unijnych.
Temat inkubatora przedsiębiorczości jest bardzo poważnie brany pod uwagę. Jego utworzenie pozwoli również rozbudować infrastrukturę wokół świetlicy wraz z budową parkingu. Przy takich planach budowa piaskownicy nie jest możliwa na tym etapie, która również wymaga atestów, odpowiednich zezwoleń i naniesienia na planie zagospodarowania przestrzennego.

Kibicujemy zatem wójtowi i urzędnikom gminy Kamienna Góra w pozytywnym zrealizowaniu utworzenia inkubatora przedsiębiorczości w świetlicy wiejskiej w Czadrowie i z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Informujemy również mieszkańców Czadrowa, iż na coraz bardziej zaawansowanym etapie są przygotowania do remontu drogi powiatowej biegnącej przez „dolny Czadrów”.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz