Informacja PGW Wody Polskie na temat stanu rzek w gminie Kamienna Góra

W dniu 29 maja 2019 roku w sali narad Urzędu Gminy w Kamiennej Górze odbyła się VII Sesja Rady Gminy Kamienna Góra. Radni zapoznali się m.in. z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat stanu rzek i regulacji cieków wodnych w gminie.

W administracji Nadzoru Wodnego w Kamiennej Górze, na obszarze gminy Kamienna Góra znajdują się:

a) rzeka Bóbr oraz 8 potoków górskich o łącznej długości ca 57,02 km,
b) 6 cieków o łącznej długości 24,7 km,
c) wały przeciwpowodziowe o łącznej długości 3,5 km,
d) zbiorniki suche przeciwpowodziowe:

– Krzeszów I na potoku Zadrna – rezerwa powodziowa 0,61 mln m3
– Krzeszów II na potoku Zadrna – rezerwa powodziowa 0,52 mln m3

Planowane zadania w 2019 roku:

1. Utrzymanie wałów p/powodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego Kamienna Góra – szacunkowa wartość 20 tys. zł.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn. Przywrócenie przekroju właściwego wraz z zabezpieczeniem brzegów przed erozją rzeki Bóbr w m. Janiszów – szacunkowa wartość 35 tys. zł.
3. Przywrócenie przekroju normalnego wraz z fragmentarycznym zabezpieczeniem skarp przed erozją brzegową koryta na potoku Zadrna w m. Krzeszów – szacunkowa wartość 50 tys .zł.
4. Utrzymanie cieku Bystrek w m. Raszów w gm. Kamienna Góra – szacunkowa wartość 30 tys. zł.
5. Fragmentaryczne roboty konserwacyjno – utrzymaniowe na rzece Bóbr w m. Ptaszków, Dębrznik (wycinka drzew i zakrzaczeń ) – szacunkowa wartość 50 tys. zł.
6. Utrzymanie cieku Świdnik gm. Kamienna Góra – szacunkowa wartość 200 tys. zł.
7. Przywrócenie przekroju normalnego potoku Zadrna w m. Czadrów – szacunkowa wartość 300 tys. zł.

Termin oraz zakres realizacji planowanych prac uzależniony jest od uzyskania pozytywnej decyzji finansowej na te zadania.

Share

Zobacz również

Leave a Reply