Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy masztu telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz Uchwały Rady Miasta Kamienna Góra Nr XL/269/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kamienna Góra Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie budowy przy ul. Krzeszowskiej – część działki nr 18 obręb 8 (nad starym kamieniołomem) w Kamiennej Górze masztu telekomunikacyjnego z funkcją wieży widokowej.

Konsultacje prowadzone będą w formie ankiety, którą pobrać będzie można w wersji elektronicznej, m.in. z oficjalnej strony internetowej miasta: kamiennagora.pl lub z Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta (Plac Grunwaldzki 1).

Konsultacje społeczne trwać będą od 29.05.2019 godz. 08.00 do 12.06.2019 godz. 15.00. i obejmą cały obszar Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Miejskiej Kamienna Góra, którzy posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta Kamienna Góra.

Konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii mieszkańców w sprawie, której dotyczą. Mają one charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy.

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz