Informacja o przedsięwzięciach w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIENNA GÓRA O PRZEDSIĘWZIĘCIACH REALIZOWANYCH W GMINIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Uwaga: Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie wojewody dolnośląskiego!!!

W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (np. po ataku jądrowym, detonacji ładunku jądrowego przez terrorystów, w wyniku krytycznego (niepomyślnego) rozwoju sytuacji po awarii w elektrowni jądrowej w pobliżu granic Polski), na terenie gminy zaplanowano podjęcie działań profilaktycznych polegających na wydawaniu tabletek jodku potasu, w wyznaczonych dla mieszkańców punktach dystrybucji.

Zgodnie z Rekomendacją Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, tabletki jodowe będą podawane osobom z wymienionych niżej grup ryzyka.

Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

– Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki

– Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki

– Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka

– Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki

– Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

Na terenie gminy Kamienna Góra wyznacza się punkty wydawania tabletek jodku potasu zgodnie z załączoną grafiką:

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Kamienna Góra:

– Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości zawierającym datę urodzenia.

– Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.

– W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zameldowanym/zamieszkującym gminę Kamienna Góra.

– Wydawanie preparatów jest jednorazowe.

– Jedna osoba będzie mogła pobrać odpowiednią ilość preparatu jodku potasu dla całej rodziny. Apelujemy do mieszkańców gminy Kamienna Góra, aby unikać sytuacji, gdzie każdy z członków rodziny pobiera preparat dla rodziny w różnych miejscach (nie należy nadmiarowo pobierać jodku potasu!).

– Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.

– Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

– Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji.

UWAGA:

NIE MA POTRZEBY SPOŻYWANIA TABLETEK PRZEZ OSOBY NIE NALEŻĄCE DO GRUP RYZYKA A SPOŻYCIE TABLETEK W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PRZEWIDZIANA DLA KAŻDEJ Z GRUP MOŻE POWODOWAĆ KOMPLIKACJE ZDROWOTNE I NIE JEST WSKAZANE ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH.

W uzasadnionej sytuacji braku możliwości dostania się do punktu dystrybucji tabletek jodku potasu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 756106292.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment