Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa).

Przypominamy, że nasze reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

W dziewiątym tygodniu na terenie budowy pracowały średnio 185 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, betonowozy, podnośniki koszowe, zagęszczarki) oraz 605 osób.

W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano:

Wykop – 10300
Nasyp – 7490
Wykonanie rowów – 300
Ułożenie ścieku podchodnikowego – 35 mb.
Ustawienie krawężników betonowych – 35 mb.
Umocnienie rowów – 100 mb.

W zakresie robót mostowych:

WD-39: montaż kolektorów – 100%
WS-40: wymiana łożysk – 50%, zbrojenie poprzecznic P10P13, strona lewa i prawa etap II – 80%, zbrojenie skrzydła przyczółka P1, strona lewa – 80%, przestawienie zaplecza – 100%, zamontowanie podestów na belkach T, strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego na belkach T, strona lewa – 15%
WS-41: deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr2 strona lewa – 100%, deskowanie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa – 100%, zbrojenie płyty ustroju nośnego, segment nr1 strona lewa – 100%, zasypka przyczółka P15 – 65%, rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona prawa – 35%, rozdeskowanie I etapu poprzecznic, strona lewa – 10%
WD-43: zbrojenie i szalowanie skrzydeł etap II – 50%, montaż kolektorów – 100%
MS-44: zbrojenie kap chodnikowych – 100%
MS-44A: montaż dylatacji – 100%
WS-45: szalunek ustroju nośnego strona prawa – 96%, zbrojenie kap chodnikowych, strona lewa – 20%, zbrojenie i szalunek podwaliny stożka P8L – 100%
MS-46A: montaż dylatacji – 100%, szalowanie płyt przejściowych, etap II – 50%
WD-46A: szalunek płyty przejściowej P1 – 100%, zbrojenie płyty przejściowej P3 – 100%, zbrojenie i szalunek podwaliny stożka P3 – 100%, wykonanie zasypek płyt przejściowych – 100%
WS-47: wymiana łożysk strona lewa – 30%, zgrzewanie rur do sprężania zewnętrznego strona lewa i prawa – 80%, betonowanie ciosów P1, strona prawa i lewa – 100%
WD-48: montaż kolektorów – 100%
WS-49: wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, montaż krawężnika na ustroju nośnym – 25%, zasypka P1 – 70%
WS-52: wklejanie kotew kap chodnikowych – 48%, betonowanie ścianki zaplecznej P1, strona lewa – 100%, montaż desek gzymsowych – 55%, montaż krawężników – 40%, zasypki przyczółków – 52%
PG-53: wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej – 11%
WS-54: montaż krawężników – 50%, montaż desek gzymsowych – 50%, wklejanie kotew kap chodnikowych – 50%, prace związane z przygotowaniem betonu do standardu BA – 52%, deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P1, strona lewa – 52%
PG-55: wykonanie drenażu za podporą P1 i P2 – 100%
WS-56: Wwkonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 90%, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporą P1 – 100%, betonowanie płyt przejściowych podpora P1 – 100%
WS-57: wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P7 – 10%, wykonanie drenażu i ułożenie bentomaty za podporą P7 – 100%,
WS-57: wykonanie zasypki za przyczółkiem i stożków podpora P2 – 90%, zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych za podporą P1 – 100%, betonowanie płyt przejściowych podpora P1 – 100%
WS57A: szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr3 L – 100%, szalowanie ustroju nośnego, strona lewa przęsło nr4 L – 100%, zbrojenie przęsła nr1, strona lewa – 100%, zbrojenie przęsła nr2, strona lewa – 60%, zbrojenie poprzecznicy nr 6, 7 i 8 (II etap) strona lewa – 75%
MS-58: wykonanie betonu podkładowego pod oporniki stożków – 100%, zbrojenie i deskowanie oporników stożków – 100%
PZ-43: zbrojenie i deskowanie fundamentów barier – 1–%, betonowanie fundamentów barier – 100%
PZ-46: wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 100%
PZ-47: wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 80%
PZ-48: wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 45%
PZ-49: wykonanie zasypki konstrukcji Viacon – 35%
PZ-59: wykop pod fundamenty bariery – 100%

Roboty branżowe:

Kanalizacja deszczowa:
Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD63, ZR-6, KD55, KD-14,
Studnie – 7 szt.
Kanał – 174 mb.
Wpusty – 2 szt.

Budowa kanału teletechnicznego:
– Budowa kanału technologicznego – 275 mb.
– Montaż studni kablowej – 3 szt.

Melioracje:
– Rów R-B8 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 130 mb.
– Rów R-B8 – Umocnienie dna i skarp narzutem kamiennym na geowłókninie – 80 mb.
– Rów kryty R-06a – Montaż rowu krytego wraz z montażem studni SR06a1, SR06a2 – 130 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
– Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 45%
– Układanie kanalizacji kablowej w kapach chodnikowych na obiektach mostowych – 410 mb.

Budowa systemu zarządzania ruchem:
Wykonanie trasy kablowej – 220 mb.

Zbiorniki retencyjne:
– ZR-4: profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 60%
– ZR-16: profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 30%

W ubiegłym tygodniu odbyły się wizyty techniczne przedstawicieli z Centrali Departamentu Technologii i Budowy Dróg oraz przedstawicieli Wydziału Technologii i Jakości Dróg z GDDKiA.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment