Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa).

W czterdziestym dziewiątym tygodniu 2021 roku na terenie budowy pracowało średnio 240 jednostek sprzętowych oraz 928 osób. W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano:

Wykop – 22495
Nasyp – 6644
Podbudowa pomocnicza – 1600 m²
Wykonanie przepustu drogowego – 50%
Warstwa mrozoochronna – 500 m²
Humusowanie i obsiew – 6000 m²

W zakresie Robót Mostowych:

WS-40: Sprężanie i nasuwanie ustroju nośnego segment piętnasty strona prawa i lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego segment szesnasty oraz siedemnasty strona prawa i lewa – 30%, betonowanie ustroju nośnego segment szesnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, montaż stali sprężającej segment piętnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%, betonowanie filarów P11 strona prawa – 100%, zbrojenie filarów P11 strona lewa – 100%, zbrojenie filarów P12 strona prawa i lewa – 50%, montaż stali sprężającej segment szesnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%.

WS-41: Montaż belek prefabrykowanych – segment pierwszy strona prawa – 100%, zbrojenie i deskowanie płyty ustroju nośnego segment trzeci strona prawa – 70%, deskowanie płyty ustroju nośnego segment drugi strona prawa – 10%, zasypka przyczółka P15 – 50%.

PG-42: Deskowanie i zbrojenie ściany wlotu strona prawa – 40%.

WD-43: Betonowanie pierwszego etapu skrzydeł P3 i ścianek zaplecznych – 30 .

MS-44A: Zbrojenie kap chodnikowych – 35%, przygotowanie wsporników lamp – 55%.

WS-45: Deskowanie poprzecznicy P1 strona prawa – 100%, betonowanie poprzecznic P2 i P3 strona prawa – 100%, rozbiórka deskowania ustroju nośnego strona lewa – 90%.

WS45A: Deskowanie i zbrojenie płyty przejściowej – 100%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową strona lewa – 50%, betonowanie płyt przejściowych P2 – 100%, układanie krawężników – 20%.

MS-46A: Wykuwanie wnęk dylatacyjnych – 100%, wklejanie kotew łączących ustrój nośny z kapą chodnikową – 95%.

WD-46A: Deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej P3 – 100%.

WS-47: Sprężenie i nasuwanie segmentu szesnastego strona prawa i lewa – 100%, betonowanie ustroju nośnego segment siedemnasty strona prawa i lewa – etap I i II – 100%.\

WS-49: Wymiana łożysk – 100%.

WS-52: Wyburzenie stanowiska do nasuwania – 40%, montaż ciosów i łożysk – 8%, sprężenie zewnętrzne – 60%, betonowanie skrzydła P1 strona lewa – 100%.

WS-54: Sprężenie zewnętrzne – 15%, demontaż awanbeka – 100%, zbrojenie kap chodnikowych na okładzie – 15%.

WS-57: Betonowanie poprzecznicy P5 strona lewa – 100%, zbrojenie ustroju nośnego strona prawa – 65%, deskowanie ustroju nośnego strona prawa – 55%, deskowanie poprzecznicy P6 i P7 strona lewa – 80%.

WS57A: Betonowanie poprzecznicy nad podporą P5 – 100%, deskowanie ustroju nośnego przęsło 7 strona prawa – 70%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 6 strona prawa – 65%, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 7 strona prawa – 10%.

MS-58: Montaż belek – 100%.

Roboty Branżowe:

Kanalizacja deszczowa: Kontynuacja wykonania kanału, montaż studni, montaż wpustów na kolizjach: KD44, KD48, KD14, KD5 w ilościach:

– Studnie – 2 szt.
– Kanał – 113 mb.

Budowa kanału teletechnicznego:
– Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego – 26 mb.
– Kanał technologiczny – montaż studni kablowej – 6 szt.

Melioracje:
– Rów melioracyjny R-BND11A – Umocnienie dna i skarp rowu narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 40 mb.
– Rzeka Bóbr – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 40 mb.
– Rzeka Bóbr – Umocnienie dna i skarp koryta narzutem kamiennym ułożonym na geowłókninie – 10 mb.
– Rów melioracyjny R-2 – Roboty ziemne – odhumusowanie, wykopy, profilowanie skarp – 40 mb.
– Rów melioracyjny R-2 – Umocnienie dna i skarp rowu kiszką faszynową na geowłókninie – 100 mb.

Zasilanie/oświetlenie:
Przepust pod zasilanie i oświetlenie:
– Przepusty pod zasilanie – 20 mb.

Budowa oświetlenia drogowego:
– Wykonanie trasy kablowej – 550 mb.
– Instalacja elektryczna w skrzynkach mostu – 20%
– Obsadzenie fundamentów pod latarnie – 22 szt.

Zbiorniki retencyjne:
– ZR-1: Profilowanie, podsypka, uszczelnienie, umocnienie – 80%.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy drogi S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz tunele TS-32 i TS-26 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment