Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa).

Przypominamy, że reportaże z budowy drogi S3 dostępne są na naszym portalu tutaj.

W dziesiątym tygodniu (6 – 12 marca 2021 roku) na terenie budowy pracowało średnio 170 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, wozidła, dźwigi, walce, wiertnice, betonowozy) oraz 395 osób.

W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka, oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

 • Zdjęcie humusu – 27585 m²
 • Wykop – 15392 m³
 • Nasyp – 22915 m³
 • Wykonanie materaca – 4000 m³
 • Wymiana gruntu – 1491 m³
 • Profilowanie podłoża – 2000 m²
 • Umocnienie – 1600 m²
 • Wykonanie przepustu drogowego – 2 szt.

W zakresie robót mostowych:

 • WS-41: skuwanie pali P6, P9, P14 – 51 szt., próbne obciążenie pali P10, P11, P12 – 4 szt. Betonowanie fundamentu P3L – 88 m³, beton podkładowy P7, P8, P15 – 41m³
 • PZ-42: wykop – 100 m³
 • MS-46A: wykonanie betonu podkładowego P1, P2 – 100%, wykonanie wykopu fundamentu – 100%.
 • MS-44A: wykonanie iniekcji pali – 24 szt.
 • WS-45A: wykonanie iniekcji pali – 8 szt.
 • WS-52: zbrojenie i betonowanie fundamentu P5P, betonowanie stanowiska do nasuwania NL – 180 m³, wykonanie kolumn DSM – 120 szt., zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, betonowanie słupów P2 NL – 50m²
 • WS-40: deskowanie ścian wytwórni JP – 60%, zbrojenie ścian wytwórni – 6 t.
 • WS-47: próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., wykop podpora P10 – 300 m³, beton wyrównawczy P10 – 20 m³, zbrojenie wytwórni – 20 t., zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., zbrojenie słupów P2 – 5 t., betonowanie fundamentu P4P – 100 m³
 • WS-49: zbrojenie korpusu P10P – 100%, zbrojenie słupów podpory P9P – 75% , betonowanie fundamentu P6 – 199 m³, betonowanie ścian stanowiska montażowego NL (tył) i NP. (przód) – 116 m³, betonowanie fundamentu pod żuraw nr 1 – 29 m³, próbne obciążenie pali podpora P5 – 1 szt.
 • WS-54: zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100%, zbrojenie fundamentu P13L , P12L – 100% , wykonanie kolumn DSM P1 – 10%, betonowanie belek ślizgowych wytwórni NP NL – 100%, betonowanie fundamentu P13 NL – 100%, wykonanie kolumn DSM P3 (Program naprawczy) – 100%, wykonanie wykopu P4 – 100%, wykonanie betonu podkładowego pod fundament P4 – 100% , zbrojenie filarów P13, P14 – 50%, betonowanie filarów P14P – 100%
 • WS-57A: wykonanie pali wielkośrednicowych – 30 szt.
 • WD-59: beton podkładowy pod fundamenty P1 , P2 – 20 m³
 • PZ-57: wykonanie wymiany gruntu – 800 m³
 • PZ-50: wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 800 m³
 • PZ-51: wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 900 m³
 • PZ-52: wykonanie wykopu pod wymianę gruntu – 450 m³
 • MS-44: betonowanie fundamentu P2 -107 m³ , zbrojenie fundamentu P1 – 20%
 • WS-45: odhumusowanie P2, P3 – 520 m², próbne obciążenie P2, P3 – 2 szt.
 • PG-53: wykonanie betonu podkładowego pod fundament P1, P2 – 47 m³

Roboty Branżowe:

 • Elektroenergetyka: 4WN – 70%
 • Wodociąg: W6 – przepięcie sieci – 100%
 • Gazociągi: GŚ-3 prace spawalnicze i ziemne – 75 mb
 • Kanalizacja sanitarna: KS-5 – 30%, KS-4 próba szczelności – 100%, K3 – 70%, KS-2 – 70%
 • Kanalizacja deszczowa: KD-1, KD-20, KD-31 – 85 M
 • Melioracje: wykonanie umocnienia koryta rzeki Bóbr narzutem kamiennym na geowłókninie – 100 mb

Źródło: GDDKiA

Share

Zobacz również

Leave a Reply