Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa).

Przypominamy, że reportaże z budowy drogi S3 dostępne są na naszym portalu tutaj.

W dziewiątym tygodniu 2021 roku (27 lutego – 5 marca) na terenie budowy pracowało średnio 179 jednostek sprzętowych (koparki, spycharki, równiarki, dźwigi, walce, wiertnice, betonowozy) oraz 397 osób.

W zakresie robót drogowych na obszarze węzła Kamienna Góra Północ, węzła Kamienna Góra Południe, węzła Lubawka, oraz przy trasie głównej i drogach poprzecznych wykonano:

Trasa główna:

Zdjęcie humusu – 5960 m²
Wykop – 7935 m³
Wykonanie rowów – 860 m³
Nasyp – 3775 m³
Wykonanie materaca – 1190 m²
Osuszanie – 20488 m²

Węzeł Kamienna Góra Północ:

Wykop – 600 m³

Węzeł Kamienna Góra Południe:

Wymiana gruntu – 750 m³
Nasyp – 2260 m³
Wykop – 4050 m³

Drogi poprzeczne:

Zdjęcie humusu – 300 m²
Wykop – 150 m³
Nasyp – 3275 m³
Umocnienie – 1100 m²
Osuszanie – 3100 m²
Rozbiórki podbudowy – 3000 m²

W zakresie robót mostowych:

WS-41: skuwanie pali P14, P12 , P11 , P10 , P6 – 70 szt. , betonowanie głowic pali P11 , P12 – 3 szt. Próbne obciążenie pali dynamiczne P5, P13 – 2 szt., próbne obciążenie pali statyczne P13 – 1 szt., zbrojenie fundamentu P3 – 12,5 t., betonowanie fundamentu P3P – 90m³, beton podkładowy P9 , P14 – 18 m³
WS-45A: wywóz urobku z pali – 100 m³
WS-52: zbrojenie fundamentu P4P – 100% , betonowanie fundamentu P4P – 180 m³ , wykonanie kolumn DSM – 60 szt., zbrojenie ścian stanowiska do nasuwania – 100% , beton podkładowy P13 , P14 – 60 m³
WS-40: zbrojenie ścian wytwórni jezdnia prawa – 5 t., montaż żurawia wieżowego – 1 szt., wykonanie pali CFA P2, P3 – 16 szt.
WS-47: próbne obciążenie pali CFA P4, P5, P6 – 3 kpl., wykop podpora P7 – 300 m³, beton wyrównawczy P7 – 20 m³, zbrojenie wytworni – 20 t., zbrojenie fundamentu P4 – 20 t., montaż żurawia wieżowego – 1 szt., betonowanie fundamentu P2P , P3L – 170 m³
WS-49: betonowanie korpusu przyczółka P10L – 174 m³, betonowanie fundamentu P7P, P8P – 198 m³, betonowanie ścian stanowiska montażowego – 120 m³, zbrojenie fundamentu P6 – 50%, wykonanie izolacji cienkiej fundamentu P10P – 54,3 %
WS-54: zbrojenie ścian stanowiska montażowego – 75%, zbrojenie fundamentu P13 – 75% , zbrojenie fundamentu przyczółka P15 – 100%, betonowanie fundamentu P15 , P13 – 100%, wykonanie kolumn DSM P4 – 100%, próbne obciążenie pali P11-P13 – 100%, wykop P2 – 100%, beton podkładowy P9 – 100%
WS-57A: pale wielkośrednicowe – 34 szt.
WS-57: zabezpieczenie wykopu ściankami szczelnymi – 50%, wykonanie platformy roboczej P4 – 60 m²
MS-58: wykonanie pali CFA 800 P1, P5 – 100%
WD-59: pogłębienie wykopu do poziomu posadowienia P1-P3 – 60 m³
PZ-57: wykop pod wymianę gruntów – 1800 m³
PZ-50: wykop pod wymianę gruntów – 1000 m³
MS-44: próbne obciążenie P1 – 1 szt., zbrojenie fundamentu P2, P3 – 100%, betonowanie fundamentu P3 – 120 m³
WS-45: beton wyrównawczy P5, P6 – 33 m³
MS-46: skucie pali P2, P3 – 100%, eeton wyrównawczy P2 ,P3 – 40 m³

W dniu 1 marca 2021 roku na obiekcie WS-40 P3 wywróciła się wiertnica służąca do wykonywania pali CFA.

Roboty branżowe:

Wodociąg: W5, W7 przepięcie sieci – 100%, przebudowa kolizji W6 – 80%
Teletechnika: przebudowa kolizji T-5 , T-7 – 40 mb
Kanalizacja sanitarna: rura osłonowa KS-5 – 100%, przebudowa kolizji KS-4 – 80%, K3 – 5%, Ks-2 – 45%
Kanalizacja deszczowa: KD 20, 23, 13 – 60 m
Melioracje: umocnienie koryta rzeki Bóbr – 100 mb., Rów kryty ciągu BND11A – 50 mb

Źródło: GDDKiA

Share

Zobacz inne

Leave a Comment