Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Kamienna Góra-Lubawka

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa).

W pierwszym tygodniu 2021 roku (2-8 stycznia) na terenie budowy pracowało średnio 65 jednostek sprzętowych (roboty burzące, koparki, spycharki, równiarki, dźwigi) oraz 226 osób.

Wykonawca w zakresie robót drogowych przy Trasie Głównej w km 62+350 – 62+400 wykonał wykopy o łącznej wielkości 1800 m³. Przy drodze krajowej nr 5 zdjęto 410 m² humusu, na drodze powiatowej nr 3475D na odcinku Błażkowa-Lubawka w km 0+300 – 0+422 – 400 m². Umocniono 950 m² drogi D20.

W zakresie robót mostowych na obiekcie:

  • MS-44 wykonano 100% pali CFA (Pale formowane świdrem ciągłym (CFA – Continous Flight Auger) to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości równej co najmniej długości pala.)
  • WD-39 wykonano Platformy P1, P2, P3 o łącznej wielkości 600 m² oraz 150 m³ wykopu pod platformę P2.
  • WS-41 odkopywano 500 m³ pale P5, P6, P7 oraz wykonano 21 szt. pali CFA P9, P12.
  • WS-45A wykonano 18 szt. pali wielkośrednicowych fi1200.
  • WS-47 wykonano 6 szt. pali CFA na podporze P5 oraz 13 szt. na podporze P6, wykuto 42 szt. głowic pali na podporze P1.
  • WS-49 – Skuto 90 szt. głowic pali na podporach P9, P8, P7 oraz Wykonano 10 szt. pali CFA na podporze P5.
  • WS-52 – Wykonano 40 szt. pali pod stanowisko do nasuwania, 200 m³ wykopów pod chudziaka P12, oraz wzmocniono podłoże 40 szt. kolumn DSM fi1200 na podporze P13 (Kolumny DSM – technologia wzmacniania zbyt słabego podłoża budowlanego polegająca na wykonaniu w gruncie kolumn z cementogruntu).
  • WS-54 – Wykonano 100% wykopu, 10 szt. kolumn DSM oraz ich ścięcie na podporze P3.
  • Wykonano 14 szt. pali CFA na podporze P15 oraz 200 m² sięgacza do podpory P10.
  • Na podporze P12 wykonano 74 szt. pali Jet-Grouting (Jet-Grouting – metoda geoinżynieryjna, polegająca na rozcięciu i rozdrobnieniu gruntu przez działający dynamicznie strumień wody lub zaczynu cementowego (o prędkości ponad 100 m/s) i utworzenie kolumny tzw. cementogruntu).

Roboty branżowe

W zakresie prac elektroenergetycznych wykonano 200 mb prac ziemnych na km 62+400 (kolizja 8 SN), roboty ziemne oraz roboty montażowe w celu budowy zasilania placu budowy przy obiektach: WS-45, WS-47, WS-49, WS-40; wykonano 30 mb prac ziemnych, przeciski oraz montaż kabla na km 59+900 (kolizja 3nN).

W zakresie usunięcia kolizji wodociągowych wykonano 70 mb przebudowy kolizji W2 na km 55+600, 15 mb przebudowy W4 i W4a na km 59+892 oraz 140 mb przebudowy kolizji W6 na km 66+620.

W zakresie usunięcia kolizji teletechnicznych wykonawca przebudował 420 mb kolizji T1 na km 55+100, 30 mb kolizji T6 na km 58+250.

Wykonawca również wykonał 30 mb kanalizacji sanitarnej (KS-4) na km 66+622 i 18 mb kanalizacji deszczowej (TBS) na km 55+750 oraz 12 mb kanalizacji deszczowej (KD-1) na km 54+900.

W okresie 2-8 stycznia 2021 roku występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu robót.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment