Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ).

Obecnie na terenie budowy prowadzone są prace w zakresie dróg, gdzie wykonano usunięcie warstwy humusu – Sekcja I – TG km 38+800 – 39+800; 39+920-40+160. Sekcja II – TG km 46+200; 48+550 – 48+680, D10 km 0+080 – 0+240. Sekcja III – TG km 50+620 – 50+750. Wykonanie wykopów – Sekcja I – TG km 40+900 do 40+980 (wymiana gruntu). Sekcja II – TG km 47+250. Sekcja III – MOP_WSCH km 50+340, D14 km 0+592 – 0+622; 0+767 – 0+830, D12 km 0+000 – 0+055. Wykonanie nasypów – Sekcja I – TG km 41+470 – 41+550 W11-W10, TG km 41+320 – 41+410 W7. Sekcja II – TG km 47+520 – 47+560 W15. Sekcja III – MOP_WSCH PP22-PP27 W10-12. Stabilizacja podłoża – Sekcja I – TG km 39+355 – 39+550. Wykop rowu – Sekcja II – TG str. P km 45+880 – 45+980, D9 km 0+140 – 0+360. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu.

W zakresie robót mostowych na obiektach:

WS-31- betonowanie korpusu przyczółka w osi A – jezdnia lewa (etap I), betonowanie skrzydła przyczółka w osi A – jezdnia prawa (etap I).
WS-33 – roboty przygotowawcze, wykop pod fundament podpory B, wykop pod fundament podpory C, wykop pod wymianę pod podporą A.
WS-36 – wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A, wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych na palu franki w osi C, betonowanie korpusu w osi A – jezdnia lewa (etap I), betonowanie skrzydła w osi A – jezdnia prawa (etap I), prace zbrojarskie na fundamencie w osi D, betonowanie fundamentu w osi D, kucie pali fundamentowych w osi E, prace zbrojarskie na fundamencie w osi E.
PZ-29 – wykonano wykop pod ostatnie skrzydło, trwa montaż zbrojenia fundamentów skrzydeł.
PZ-32 – zabetonowano segment nr 3 ramy przepustu.
PZ-34 – zabetonowano płytę denną – segment nr 3.
PZ-4 – zabetonowano płytę denną przepustu – segment nr 3.
PG-10.1- rozpoczęcie wykonywania wykopów pod fundament A i B. PG-11.1 – wykonano wymianę gruntu pod fundament A.
P-01.3 – zamontowano prefabrykaty.
PZ-30 – wykonanie wykopu pod przewód przepustu, stabilizacja dna wykopu przy okazji stabilizacji odcinka drogowego (prace branży drogowej w zakresie obiektu).
MM-03 – montaż rury stalowej w cele by-passu rzeki.
MM-04.1 – zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu, zbrojenie płyty zespalającej.
P-07.2 – wykop pod przepusty w zakresie przewodu i skrzydełek.

Tunel TS-26 – wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym – nawy wschodniej i zachodniej (słaby górotwór spowolnił postęp prac ).

W zakresie tunelu wykonano wykop na TS-32.

W zakresie branż wykonano roboty przebudowy sieci wodociągowych – budowa W9 – przyłącze do MOP-ów – wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zgrzewanie rur; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja nr 1/KS1 -przebudowa kanalizacji – Sekcja nr 1- próba szczelności kanału. Kolizja nr 2/KS2 – przebudowa kanalizacji na Sekcji nr 1, likwidacja kanalizacji sanitarnej. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów R_45+551 – wykonanie narzutu kamiennego; ułożenie geowłókniny. Wykonanie spięć istniejącego drenażu R_40+000, R_39+900, R_45+550.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy tuneli dostępne są tutaj.
Wszystkie reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz również

Leave a Reply