Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ).

Obecnie na budowie trwają roboty związane z branżą drogową polegające na usunięciu humusu – Sekcja I – TG km 39+200 – 39+800; 39+900 – 40+160; 40+600 – 40+700. Sekcja II – TG km 45+980 – 46+020; 47+600 – 47+700. Wykonaniu wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych – Sekcja II – TG km 47+330 – 47+460. Sekcja III – MOP_WSCH km 50+340, D14 km 1+125 – 1+260. Wykonaniu nasypów – Sekcja I – TG km 41+470 – 41+640 W14-12, Sekcja II -D9 km 0+055 – 0+121 W3-2 – Sekcja III – MOP_WSCH W6 PP9-PP14. Wykopem rowu – Sekcja II – TG str. P km, 45+600 – 45+880. Bieżącym utrzymaniem wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszaniem warstw nasypu.

Na obiektach mostowych:

Obiekt WS31 – prace zbrojarskie na fundamencie w osi F, betonowanie fundamentu w osi F.
Obiekt WS-33 – roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod zaplecze).
Obiekt WS36 – prace zbrojarskie na fundamencie w osi D, wykop docelowy w osi E, wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A, wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi E.
Obiekt PZ-29 – wykonano wykop pod 3 skrzydła – wykonano betony wyrównawcze pod 3 skrzydła.
Obiekt PZ-32 – zabetonowano segment nr 1 ramy przepustu.
Obiekt MM-04.1 – zabetonowano płytę denną wlotu i wylotu, trwa montaż zbrojenia płyty zespalającej.
Obiekt PZ-34 – zabetonowano płytę denną – segment nr 5.
Obiekt PZ-41 – trwa zabrojenie płyty dennej przepustu.
Obiekt PG-11.1 – trwa wykonywanie wykopów.

Na Tunelu TS-26 obecnie na portalu południowym trwa drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym – nawy wschodniej.
Na Tunelu TS-32 prowadzony jest wykop.

W branżach trwają roboty na:

Budowa W9 – przyłącze do MOP-ów – wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; montaż komory wodomierzowej; montaż studni odwodnieniowej. Kolizja nr 1/KS1 – przebudowa kanalizacji – Sekcja nr 1 – montaż studni; wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż kanalizacji sanitarnej Dz 200; montaż studni; likwidacja istniejącej kanalizacji Dz 200; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; demontaż istniejących studni.

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów – R_45+551 – wykonanie wykopu. Wykonanie spięć istniejącego drenażu R_49+120 R_40+200, R_45+640.

Źródło: GDDKiA

Reportaże z budowy drogi S3 dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment