Informacja o pracach na terenie budowy drogi S3. Bolków-Kamienna Góra

GDDKiA poinformowała o pracach na terenie budowy drogi S3 (Zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ).

Obecnie na budowie w branży drogowej trwają prace związane usunięciem humusu – Sekcja I – TG km 39+280 – 39+500; 39+900 – 40+160; 40+840 – 40+960, Sekcja II – TG km 45+900 – 45+980, D6 km 1+680 – 2+100.
Wykonaniem wykopów – Sekcja III – MOP_WSCH km 50+340; 50+540,D14 km 1+125 – 1+260. Wykonaniem nasypów – Sekcja III – MOP_WSCH W7 PP9-PP14.
Stabilizacją podłoża pod nasyp – Sekcja II – TG km 45+620 – 45+900; 47+545 – 47+560, D6 km 1+310 – 1+340.
Prowadzony jest wykop rowu – Sekcja II – TG str. L km 45+660 – 45+880.
Rozpoczęto prace przy warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) – KR1 – Sekcja I – D1 km 0+000 – 0+407, D2 km 0+000 – 0+130; 0+250 – 0+957, trwa bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, osuszanie warstw nasypu oraz powstają tymczasowe bariery herpetologiczne – Sekcja I – TG km 41+150 – 41+300 str. L,TG km 41+200 – 41+350 str. P, TG km 41+620 – 41+850 str. L. Sekcja III – TG km 49+660 – 49+850 str. P i L, TG km 51+800 – 52+230 str. L. WS31.

W branży mostowej prowadzone są prace na obiekcie WS-31 – prace zbrojarskie na korpusie i skrzydle w osi A, betonowanie fundamentu w osi B, prace zbrojarskie na fundamencie w osi F. Obiekcie WS-33 – roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod zaplecze).
Obiekcie WS-36 – betonowanie korpusu i skrzydła w osi A, prace zbrojarskie na fundamencie w osi D, kucie pali fundamentowych w osi D.
Obiekcie PZ-29 – zbrojenie przewodu przepustu, betonowanie ramy przepustu – 1 segment górny (ostatni).
Obiekcie PZ-32 – zbrojenie i deskowanie ramy przepustu.
Obiekcie MM-04.1 – uszczelnienie styków, montaż zbrojenie wlotu i wylotu.
Obiekcie PG-11.1 – wykonywanie wykopu pod fundamenty.

Na Tunelu TS-26 – trwa wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej – (Kalota – 25,5 m.) oraz zachodniej – (Kalota – 22 m), na portalu północnym drążenia nawy wschodniej – (Kalota – 1,7m).
Na Tunel TS-32 prowadzony jest wykop – 17990 m. Trwają prace nad budową i przebudową sieci wodociągowych – budowa W9 – przyłącze do MOP-ów – wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Trwają prace przy kanalizacji sanitarnej:
Kolizja nr 1/KS1 – przebudowa kanalizacji – Sekcja nr 1 – montaż studni; wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż kanalizacji Dz 200; montaż studni; likwidacja istniejącej kanalizacji Dz 200;zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.
Została wykonana przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów – R_51+600 – umocnienie rowu kiszką faszynową.
Trwają prace przy przebudowie rzeki Lesk – wykonanie palisady; wykonano spięcie istniejącego drenażu rowów R_41+000, R_47+600, R_41+300, R_41+160, R_40+960.

Źródło: GDDKiA

Przypominamy, że na naszym portalu można obejrzeć postęp prac budowy drogi S3 na Zadaniu IV (od węzła Kamienna Góra Północ do granicy państwa) oraz na Zadaniu III (tunele TS-32 i TS-26, MOP Jaczków). Reportaże dostępne są tutaj.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment